درباره گروه رایا بیشتر بدانید

معرفی کوتاه و سریع رایا

رایا از سال 1397 فعالیت خود را آغاز نمود و با دید وسیع و اتکاء به توانایی های فنی و فردی اعضا، تصویری بزرگ از اهداف خود را رسم کرد . رایا توانسته است با گردهم آوری خدمات و تخصص های مختلف نیاز کسب وکارها نمونه ایی نو از یک استارتاپ را برای پاسخ دهی به نیاز مشاغل ایجاد کند . رایا یک شرکت خصوصی در حوزه توسعه کسب و کار می باشد . در این میان گروه رایا با اتکا به تجربه های موفق خود تصمیم به ورود به حوزه های مختلفی گرفته و با طراحی کسب و کارهای استارتاپی فعالیت های خود را گسترده تر از پیش خواهد کرد .